Oyun Terapisi Nedir?

  Biz büyükler kendimizi ifade ederken zorlanmaz mıyız? Yaşanılanları, duyguları, iç dünyaları insan karşısındakine anlatırken sözcüklere sıkıştırmak zorunda kalıyor. Peki ya çocuklar? Onlar anlatım yaparken sözcüklere yönelmezler. Çocukların dili oyun, sözcükleri oyuncaklardır. Oyun terapistleri çocukların kendilerine özgür hissettiklerini oyun dünyasında onları tanır ve onların kendilerini tanımalarını sağlar; duygularını, baş etme yöntemlerini kendilerinin bulmalarına yardımcı olur.

Kum Terapisi

  Oyun terapi çeşitlerinden biri olan kum terapisinde kum havuzu, kum, kum oyuncakları, danışan ve kum terapisti vardır. Danışanın dünyasını kum havuzu içinde sergilemesi ile gelişen seanslar sürdürülür. Kumun sakinleştirici etkisi ile danışan kum havuzunu oyun odasına dönüştürür. Dünyasını sözcükler yerine kullandığı oyuncak figürleri ve oyun kurgusu ile anlatır. Terapist de bu serüvenin içine dahil olarak gözlemleri ile danışana yardımcı olur.